Od nowego roku 2015 wprowadzamy do zajęć edukacyjnych język Hiszpański. Język Hiszpański staje się coraz bardziej popularny...

Kliknij po szczegóły

Cenimy Państwa Czas oraz rozumiemy konieczność wykonywania obowiązków zawodowych, z tego względu nasze przedszkole jest czynne od do 6:30-18:00, a także na życzenie rodziców, zapewniamy dodatkową opiekę w weekendy.

W ramach czesnego:

 • Pobyt dziecka w placówce w godzinach od 6:30- 18:00
 • Opiekę i zajęcia w kameralnych 12 osobowych grupach
 • Realizację programu zgodnego z Podstawą programową MEN
 • Rytmikę 2 razy w tygodniu
 • Język angielski 2 razy w tygodniu
 • Język francuski lub język hiszpański 2 raz w tygodniu
 • Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej 1 raz w tygodniu
 • Zajęcia logopedyczne 1 raz w tygodniu oraz codzienne zabawy wspierające rozwój mowy
 • Konsultacje psychologiczne

Zobacz przykładowy plan dnia w naszym przedszkolu

W ramach komitetu rodzicielskiego:

 • Ciekawe wycieczki tematyczne do kina, muzeów, itp.
 • Przedstawienia teatralne
 • Uroczystości przedszkolne
 • Przybory artystyczne

Dla chętnych organizujemy również zajęcia dodatkowe:

 • Nauka tańca
 • Karate
 • Ceramika
 • Areobik lub zumba kids

Opieka weekendowa:

Na życzenie Rodziców zapewniamy profesjonalną opiekę nad dzieckiem. W ramach opieki gwarantujemy ciekawą organizację czasu (zabawy, spacer, pobyt na placu zabaw) Państwa dziecka oraz pełne wyżywienie. Oferta dotyczy również dzieci z poza przedszkola.

Urodziny:

W naszym przedszkolu organizujemy urodziny dla dzieci. W ramach oferty zapewniamy:

 • Malowanie twarzy
 • Zabawy z wodzirejem ( klaun, Pirat, Batman)
 • Tańce, hulanki , swawole przy muzyce

Metodyka:

METODA KNIESSÓW

To rodzaj gimnastyki rytmicznej twórczej, polegającej na nieustannym poszukiwaniu nowych form i rodzajów ruchu. Głównymi elementami omawianej metody są: ruch, muzyka, rytm, przybory. Dziecko w wieku przedszkolnym cechuje głód ruchu. W gimnastyce rytmicznej dzieci wykonują ćwiczenia w różnych pozycjach i rytmie, co doskonale zaspakaja ich potrzebę ruchu.

METODA K. ORFFA

Szczególną rolę w tej metodzie odgrywa gra na instrumentach. Dzieci mają kontakt z instrumentami już od samego początku. Nauczyciel dobiera repertuar tak, aby nie znużyć i nie zniechęcić dzieci.

METODA R.LABANA

Cechą charakterystyczną metody jest odchodzenie od ruchu odwzorowanego, na rzecz ruchu podejmowanego zgodnie z własną inwencją twórczą, fantazją, doświadczeniem. Podczas zajęć prowadzonych metodą Labana obowiązują 3 zasady:

 1. Zasada wszechstronności
 2. Przemienności wysiłku i rozluźnienia
 3. Stopniowania trudności

METODA AKTYWIZUJĄCA

To takie sposoby działania, które zachęcają dzieci do poznawania i uczenia się, a w konsekwencji stają się impulsem jego rozwoju; pomagają lepiej zrozumieć nowe zagadnienia, rozwijać samodzielnie myślenie, ułatwiają zapamiętywanie, rozbudzają zainteresowanie, wyzwalają różnorodne rodzaje aktywności dziecka.

METODA EWY GRUSZCZYK – KOLCZYŃSKIEJ

Metoda ta wspomaga rozwój umysłowy dzieci i dobrze przygotowuje je do szkoły. Powstała w wyniku badań naukowych zmierzających do połączenia w jeden proces:

 • Intensywnego wspomagania rozwoju inteligencji operacyjnej dzieci
 • Kształtowania odporności emocjonalnej potrzebnej dzieciom do pokonywania trudności
 • Rozwijania umiejętności matematycznych stosowanych w codziennym życiu i wymaganych potem na lekcjach matematyki

Taki zakres kształcenia sprzyja stymulowaniu uzdolnień matematycznych u dzieci i dobrze przygotowuje je do nauki matematyki w szkole.

METODA DOBREGO STARTU MARII BOGDANOWICZ

Zakłada że istotną role w rozwoju dziecka pełnią trzy elementy:

 • Wzrokowy ( znak graficzny)
 • Słuchowy ( piosenka)
 • Motoryczny ( odtwarzanie znaków graficznych zgodnie z rytmem piosenki)

Ćwiczenia zawarte w tej metodzie usprawniają jednocześnie analizatory: wzrokowy, słuchowy i kinetyczno – ruchowy, przyczyniają się do kształcenia lateralizacji, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni, kształcą także zdolność operowania symbolami.

METODA WCZESNEGO CZYTANIA WG. DR. IRENY MAJCHRZAK

Metoda dotyczy dziecięcej inicjacji w tajemniczy świat pisma, przy wykorzystaniu imienia dziecka. Maluszek przez własne imię, z którym się utożsamia, rozbudza swoje zainteresowania pisaniem i czytaniem. Imię dziecka jest słowem otwierającym świat pisma. Słowo – klucz, za pomocą którego dziecko może w sposób dla siebie najłatwiejszy i najbardziej naturalny odkryć pisma czyli relację między wyrazem napisanym a słowem mówionym. Wizytówki z imionami widnieją na ścianach, krzesłach oraz szafkach indywidualnych, dzięki czemu dziecko ma wiele okazji do odczytywania swojego imienia. Zabawki są opisane, sale zabaw pełne literek, wyrazów, cyferek, pomoce dydaktyczne zebrane w zestawy obrazkowo – słowne. Wszystkie te zabiegi mają na celu wzbogacanie zasobu słownictwa dziecka i naukę nazywania świata.

Projekt i wykonanie: Strony internetowe Warszawa - logo

Google+

Ta strona używa plików cookie Więcej informacji